Prawa i obowiązki właściciela oraz wynajmującego

Posiadanie nieruchomości pod wynajem w postaci mieszkania to dobra inwestycja, która przynosi regularne zyski, jednak wiele osób chcąc uniknąć potencjalnych problemów z najemcami woli ją sprzedać. Czy z wynajmem wiążą się jedynie problemy ? Czy jednak warto poświęcić więcej czasu na przygotowanie się do wynajmu mieszkania i czerpać z niego korzyści ?

Aktualne dostępne są cztery rodzaje umów i zaliczamy do nich: umowa najmu mieszkania na czas oznaczony , na czas nieoznaczony , umowa najmu okazjonalnego oraz  instytucjonalnego, które możemy zastosować i czuć się pewnie  dostosowując odpowiednią dla siebie.

Umowa na czas określony wygasa z dniem jej zakończenia , oraz bez wcześniejszego podpisania umowy o przedłużenie najmu najemca pozostający dalej w mieszkaniu jest nielegalnie. Tego typu umowę  wynajmujący może wymówić przed jej zakończeniem , gdy najemca używa nieruchomości niezgodnie  z jego przeznaczeniem uwzględnionym w podpisanym dokumencie .

Umowa najmu na czas nieoznaczony może trwać w nieskończoność, chyba że któraś storna zdecyduje się na wypowiedzenie. Jest to umowa, która nie zabezpiecza żadnej ze stron najmu, ponieważ najemca bądź właściciel może w każdej chwili wypowiedzieć umowę dostosowując się do okresu jaki jest zawarty w dokumencie.

Bardzo interesującym rozwiązaniem zabezpieczającym obie strony jest umowa najmu okazjonalnego. W tym rodzaju dokumentu zawarte są przepisy regulujące prawa socjalnego lub zamiennego lokalu. Podpisanie tego typu umowy wymaga formy notarialnej oraz najemca zobowiązany jest złożyć oświadczenie potwierdzone przez osoby trzecie, w którym zapewnia zamieszkanie w przypadku wypowiedzenia umowy w aktualnie zajmowanym lokalu. Ten rodzaj umowy adresowany jest do przedsiębiorców zajmujących się wynajmem mieszkań. Umowa jest podpisywana na okres maksymalny 10 lat oraz jest konieczność jej zgłoszenia w terminie 14 dni od podpisania do urzędu skarbowego.

Ostatnią formą umowy jest najem instytucjonalny. Taka umowa może być wyłącznie zawarta przez właściciela prywatnego bądź ewentualnie przedsiębiorcę, który nie prowadzi działalności w zakresie wynajmu lokali. Okres na jaki może być ona podpisana jest określony przepisami prawnymi, jednak przy podpisywaniu dokumentu strony muszą go sprecyzować. Umowa najmu instytucjonalnego nie ma obowiązku zawierania w formie aktu notarialnego jak i nie wymagane jest poświadczenie osób trzecich. Po doręczeniu dokumentu poświadczającego opróżnienie lokalu, najemca ma 14 dni, aby go opuścić .

Znajomość praw i obowiązków zarówno najemcy jak i wynajmującego jest niezwykle ważna. Warto zainteresować się zarówno tymi, które obejmują stronę przeciwną dzięki czemu mamy świadomość czego można wymagać od najemcy bądź wynajmującego.

Do podstawowych obowiązków właściciela należą:

 • zapewnienie sprawnego działania instalacji i urządzeń związanych z budynkiem umożliwiających korzystanie z wody, energii elektrycznej oraz paliw gazowych,
 • wydanie lokalu w stanie adekwatnym zawartym w umowie.

Najemca obowiązany jest:

 • płacić w terminie czynsz w kwocie ustalonej wcześniej z właścicielem,
 • eksploatować lokal zgodnie z zawartymi w umowie zasadami.

W polskim prawie wszystkie prawa i obowiązki wynajmujących oraz lokatorów uregulowane są w ustawie o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gmin oraz Kodeksie cywilnym, które zdecydowanie bardziej chroni prawa lokatorów niż właścicieli lokali. Podział praw, które należą do właściciela oraz najemcy.

 • Remonty, naprawy. Ustawowo za większość prac remontowych, prac związanych z odnowieniem lokalu odpowiada właściciel. Najemca w trakcie trwania umowy może żądać naprawy, poprawienia stanu lokalu jeśli nie z jego winy uległ on znacznemu pogorszeniu. Oddając lokal, najemca nie ponosi odpowiedzialności za zużycie rzeczy będące następstwem prawidłowego używania. W przypadku zalania mieszkania przez sąsiada najemca nie ponosi żadnej odpowiedzialności finansowej. Spada ona na osobę, która ja wyrządziła. Jednak, gdy zalanie nastąpiło w wynajmowanym lokalu i było spowodowane przez ewentualnym brakiem uwagi, a umowa nie uwzględniała takich napraw przez właściciela to niestety wszelkimi pracami i kosztami jest obciążony najemca. Dlatego też warto się zabezpieczyć i wykupić ubezpieczenie mieszkania. Ta dodatkowa opłata z pewnością zabezpieczy nas przed niespodziewanymi zdarzeniami losowymi.

Wszelkie prace związane z drobnymi zmianami typu malowanie, powieszenie elementów na ścianach jest zazwyczaj akceptowane przez właściciela i pozwolenia na takie prace są ujęte w umowie najmu. Jednak ostatecznie przy zdawaniu mieszkania konieczny jest powrót do stanu początkowego .

 • Najemca obowiązany jest użytkować lokal zgodnie z paragrafami uwzględnionymi w umowie. Nie ma prawa podnajmować części lokalu bądź jego całości w trakcie jego nieobecności i trwania umowy, jeżeli punkty takie nie były wcześniej zapisane. Najemca może przyjmować znajomych, rodzinę oraz osoby te mogą u niego nocować bez wcześniejszej zgody właściciela.
 • Najemca przed podpisaniem umowy może uzgodnić z właścicielem zabranie z mieszkania wszelkiego rodzaju osobistych rzeczy, ewentualnie przedmiotów, które nie będą przez niego użytkowane.
 • W przypadku zwykłej umowy właściciel może podnieść czynsz najemcy, a zasady jego zwieszenia określone są w ustawię o ochronie praw lokatorów. Właściciel w takiej sytuacji obowiązany jest najpóźniej na koniec miesiąca kalendarzowego wypowiedzieć aktualną wysokość czynszu, zachowując trzy miesięczne wypowiedzenie, a następnie w przeciągu 14 dni musi przedstawić na piśmie przyczynę zmiany warunków umowy. Lokator ma prawo pisemnie odmówić przyjęcia podwyżki w skutek czego następuję rozwiązanie umowy po zakończeniu okresu wypowiedzenia czynszu, ewentualnie może on skierować sprawę do sądy, gdy podwyżka jest nieuzasadniona i chce ja zakwestionować.
 • Właściciel ma prawo obciążać najemcę dodatkowymi kosztami za media, w przypadku zwiększenia ich zużycia, dopiero w następnym miesiącu. Wynajmując część lokalu nieobjętą oddzielnymi licznikami strony przyjmują płatność za media ryczałtem. Podczas błędnego oszacowania kosztów właściciel ma prawo żądać nadpłaty za wcześniejsze miesiące, a następnie określając nowe stawki.
 • Najemca jak i właściciel  podpisując umowę na czas określony, musi dotrzymać terminu zawartego w dokumencie. Gdy najemca lokalu chce go wcześniej opuścić może szukać kogoś na swoje miejsce, jednak musi to być zaakceptowane przez właściciela, który zgodzi się na wcześniejsze rozwiązanie umowy i zawarcie jej z inną osobą. Wszelkie ostateczne decyzje należą do właściciela.
 • W przypadku najmu lokalu wraz z pupilem, konieczne jest poinformowanie o tym wynajmującego przed podpisaniem umowy. Nie mamy możliwości przetrzymywania zwierząt w mieszkaniu bez pozwolenia właściciela. W związku z tym zazwyczaj właściciel żąda od najmującego dodatkowego oświadczenia mówiącego o niezwłocznym naprawieniu wszelkich szkód dokonanych przez zwierzę.
 • Najemca ma prawo osobiście wezwać policję w sytuacji zakłócenia porządku przez sąsiadów, ewentualnie wnieść sprawę do sądu, której skutkiem będzie powstrzymanie niedozwolonych zachowań. Właściciel powinien pomóc najemcy w załatwieniu wszelkich formalności.
 • Nie ma możliwości ze strony najemcy zabezpieczenia związanego ze zwrotem kaucji w całości. Kwoty odciągane z kaucji są uwzględnione w umowie najmu, jednak to właściciel przy rozwiązywaniu umowy i spisywaniu protokołu zdawczo-odbiorczego decyduje czy lokal był użytkowany zgodnie z zwartymi w umowie zasadami, czy występujące zabrudzenia wynikały z błędnego użytkowania. Jeżeli najemca będzie domagał się zwrotu kaucji w kwocie większej niż należna, będzie musiał skierować sprawę do sądu.
 • Najemca przez podpisanie umowy zobowiązuje się do uregulowania czynszu w terminie uwzględnionym w dokumencie. Zwłoka z opłatami czynszu może spowodować naliczenie odsetek jak i negatywne nastawienie właściciela. W przypadku takiej sytuacji warto jest skontaktować się z właścicielem i wyjaśnić przyczyny opóźnienia.
 • Najemca podając miesięcznie stan liczników ma prawo żądać od właściciela udostępnienia wszystkich rachunków wystawianych na adres najmu związanych z zużyciem wody, energii, gazu.
 • W przypadku  zakończenia trwania umowy najmu, dokumenty najlepiej skierować osobiście do właściciela bądź przesłać je w formie listownej z potwierdzeniem doręczenia. Najemca musi być pewien, że dokumenty trafiły w odpowiednim czasie i zapewni mu to pełen miesiąc kalendarzowy.

Zarówno właściciel jak i najemca postępując zgodnie z zasadami uwzględnionymi w umowie najmu, mogą liczyć w stosunku do siebie na bezproblemową „współpracę “.

Udostępnij ten wpis:

Pobierz nasze bezpłatne e-booki

Sprzedaż
nieruchomości

Zarządzanie
nieruchomościami

Chcesz pozyskać wiedzę
na temat nieruchomości?

Zapisz się do naszego newslettera!


  Umów się na konsultację!

  Masz pytania? Potrzebujesz pomocy? Umów się na konsultację! Pomagamy na terenie całej Polski.

   Darmowa konsultacja

   Umów się
   na darmową konsultację
   z naszym specjalistą!

    Pobierz nasze
    bezpłatne e-booki!

    Sprzedaż
    nieruchomości

    Zarządzanie
    nieruchomościami

    Dbamy o Twoją prywatność
    Używamy ciasteczek (plików cookie), aby zapewniać lepszą jakość naszych usług i móc obsługiwać zapytania. Klikając „Akceptuję” lub mając włączone pliki cookie, wyrażasz na to zgodę. Polityka prywatności