Co zrobić przy braku wpływu czynszu?

Brak wpłaty za czynsz podasz wynajmu mieszkania to w zasadzie najdolegliwszy problem nurtujący właścicieli mieszkań. Jak postępować w przypadku gdy natrafisz na takiego najemce?

Kim jest najemca?

Trzeba zacząć od definicji osoby najemcy. Według ustawy o ochronie praw lokatorów – w Art. 2.1., we fragmencie:

“Art.2.1.:1) lokator – należy przez to rozumieć najemcę lokalu lub osobę używającą lokal na podstawie innego tytułu prawnego niż prawo własności.”

Wzmianka o najemcy jest także w Kodeksie cywilnym w kontekście umowy najmu w Art. 659. §1:

“Przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz”

Innymi słowy – najemca to osoba wynajmująca mieszkanie, lokum lub dom i płacąca czynsz właścicielowi. Nie ma on prawa własności do lokalu, a okres wynajmu zależy od umowy zawartej z właścicielem.https://mieszkania-silesia.pl/najem-okazjonalny-jak-eksmitowac-najemce-lokalu-mieszkalnego/

Kim jest wynajmujący?

Wynajmujący to nikt inny, jak właściciel lokum, mieszkania lub domu, który wynajmuje najemcy. W prawie jest definiowany w Ustawie o ochronie praw lokatorów – w Art. 2.1., we fragmencie:

“Art.2.1.:2) właściciel – należy przez to rozumieć wynajmującego lub inną osobę, z którą wiąże lokatora stosunek prawny uprawniający go do używania lokalu.”

Prawa i obowiązki najemcy

Do praw najemcy zaliczamy:

– prawo do godnego zamieszkania, czyli lokal nie może zagrażać życiu lub zdrowiu najemcy, może także wymagać dokonania koniecznych napraw i remontów

– niemożność nagłego wyrzucenia najemcy, jeśli w umowie jest zapis o okresie wypowiedzenia

– w przypadku ukrytych wad w lokum, niewynikających z winy najemcy, ma on prawo żądać obniżenia czynszu lub wypowiedzenia umowy najmu

– najemca ma prawo do częściowego zarządzania mieszkaniem, może podpisywać umowy (np.: na Internet lub telewizję), kupować i wstawiać sprzęty oraz meble (które po okresie wynajmu może wziąć ze sobą, dokonywać pewnych zmian w mieszkaniu (np.: powieszenie obrazów, wstawianie mebli itp. – chyba, że zawarta umowa wyklucza nawet drobne zmiany), jednak przy większych modyfikacjach, konieczna jest zgoda właściciela

– właściciel nie może wizytować najemcy bez uprzedzenia i podczas jego nieobecności, wyjątkiem jest sytuacja , gdy najemca utrudnia oględziny lokum

Do obowiązków zaliczamy:

– zobowiązanie się do przestrzegania wszystkich zapisów zawartych w umowie z wynajmującym

– płatność czynszu (i/lub innych opłat zawartych w umowie najmu) w terminie (wyznaczonym w tejże umowie)

– przestrzeganie zasad współżycia społecznego (na przykład ciszy nocnej)

– utrzymanie lokum w dobrym stanie, co szerzej jest zawarte w zapisie prawnym Art. 6b. ustawy o ochronie praw lokatorów:

“Najemca jest obowiązany utrzymywać lokal oraz pomieszczenia, do używania których jest uprawniony, we właściwym stanie technicznym i higieniczno-sanitarnym określonym odrębnymi przepisami oraz przestrzegać porządku domowego.”

Prawa i obowiązki wynajmującego

– prawo do ustanowienia kaucji (na wypadek zniszczeń)

– prawo do podniesienia czynszu, wraz z obowiązkiem wcześniejszego poinformowania najemcy i daniem możliwości rozwiązania umowy

– jeśli najemca dokonał zmian we wnętrzu lokalu bez zgody właściciela, wynajmujący ma prawo domagać się przywrócenia lokum do poprzedniego stanu na koszt najemcy

– jeśli najemca nie płaci czynszu – właściciel ma prawo egzekwować opłaty: słownie, pismami prawniczymi, zablokowaniem kaucji lub wniesieniem sprawy do sądu

– jednak wynajmujący nie może eksmitować najemcy z lokum, to prawo ma tylko sąd

Brak płatności – co zrobić?

Scenariusz pierwszy – najemca wciąż mieszka w lokum, ale nie płaci. Kroki jakie należy podjąć:

 1. Rozmowa
 2. Wezwanie do zapłaty na piśmie
 3. Głównym przepisem zajmującym się niepłaceniem czynszu jest Art. 672 Kodeksu Cywilnego, który mówi, że jeśli najemca spóźnia się z zapłatą czynszu za co najmniej dwa pełne okresy płatności, wtedy wynajmujący ma prawo wypowiedzieć umowę najmu bez zachowania terminów wypowiedzenia. Tutaj jednak ważne jest by uprzedzić najemcę (na piśmie) o wypowiedzeniu umowy w razie nie uregulowania płatności, i ostrzeżenie to nie może być wysłane wraz z wypowiedzeniem (najlepiej miesiąc lub dwa wcześniej)
 4. Skierowanie sprawy do sądu: wynajmujący może skierować do sądu rejonowego (właściwego dla strony pozwanej lub dla miejsca położenia nieruchomości) pozew o zapłatę zaległego czynszu najmu.
 5. Trzeba też wspomnieć, że wynajmujący ma prawo żądać odsetek za opóźnienia w płatności. Jeżeli w umowie najmu nie jest inaczej, to zgodnie z przepisami czynsz najmu jest płatny z góry do dziesiątego dnia każdego miesiąca, jeśli umowa zawarta jest na czas nieoznaczony lub oznaczony powyżej miesiąca. W tej sytuacji, po upływie tego terminu, zgodnie art. 481 § 1 Kodeksu cywilnego wynajmujący ma prawo naliczyć odsetki ustawowe za zwłokę.

Scenariusz drugi, najemca się wyprowadził nie zapłaciwszy czynszu:

W tym scenariuszu kroki są prawie takie same, jak w przypadku opisanym powyżej. Problem pojawia się tylko z punktem trzecim, ponieważ gdy najemca się wyprowadził to nie ma sensu wypowiadanie umowy. Ale jak najbardziej można zatrzymać kaucję, naliczać odsetki i skierować sprawę do sądu.

Udostępnij ten wpis:

Pobierz nasze bezpłatne e-booki

Sprzedaż
nieruchomości

Zarządzanie
nieruchomościami

Chcesz pozyskać wiedzę
na temat nieruchomości?

Zapisz się do naszego newslettera!


  Umów się na konsultację!

  Masz pytania? Potrzebujesz pomocy? Umów się na konsultację! Pomagamy na terenie całej Polski.

   Darmowa konsultacja

   Umów się
   na darmową konsultację
   z naszym specjalistą!

    Pobierz nasze
    bezpłatne e-booki!

    Sprzedaż
    nieruchomości

    Zarządzanie
    nieruchomościami

    Dbamy o Twoją prywatność
    Używamy ciasteczek (plików cookie), aby zapewniać lepszą jakość naszych usług i móc obsługiwać zapytania. Klikając „Akceptuję” lub mając włączone pliki cookie, wyrażasz na to zgodę. Polityka prywatności